Previous slide
Next slide

De playground voor digitaal vakmanschap

In Kasteel.gro verandert de toekomst met de dag. Het is een inspirerende ontmoetplaats voor professionals uit het bedrijfsleven, studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars die elkaar uitdagen om aan de digitale toekomst te blijven sleutelen. Er wordt samengewerkt aan het thema digitalisering in brede zin én aan innovatie van IT onderwijs. Praktijkopdrachten op IT-vlak in samenwerking met het bedrijfsleven. Projecten i.s.m. professionals, het HBO en het WO. Vrij toegankelijke masterclasses en events op het gebied van IT en onderwijsinnovatie. Faciliteiten zoals het medialab en de podcaststudio. Kortom: een leeromgeving buiten de school voor docenten, studenten en uiteraard ook externen! Daarnaast is het mogelijk om onze ruimtes te huren voor een bijeenkomst, event of training.

Werkplaatsen en Labs

Partners

In de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap wordt – naast de organisatie van masterclasses en events voor een breed publiek – innovatief onderwijs voor Noorderpoort ontwikkeld. Dit doen wij door studenten, docenten en onze partners samen te laten werken aan opdrachten uit de praktijk, met de toepassing van de nieuwste technologieën. Dit zijn onze partners: