Practoraat Digitaal Vakmanschap opgenomen op site Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ 

We zijn er trots op dat ons Practoraat Digitaal Vakmanschap is opgenomen op de site van de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’. 

Het doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in het mbo; de zogenaamde ‘practoraten’. Een practoraat levert een bijdrage aan de lerende innovatiecultuur. 

Het Practoraat Digitaal Vakmanschap is onderdeel van de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap en al geruime tijd operationeel. Het doel is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven IT-onderwijs ontwikkelen waarin docenten en studenten ervaren hoe het is om te werken in de IT en welke skills daarvoor nodig zijn. Hierbij is aandacht voor IT in de volle breedte. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ethical hacking, IoT, hosting, sensortechnologie, hardware en datacenter technologie. De combinatie van werken met nieuwe technologieën, het ontwikkelen van soft skills en de mogelijkheid ervaring op te doen in verschillende contexten leidt er toe dat we een bredere groep studenten interesseren voor het werken in de IT, hetgeen ook impact zal hebben op de instroom in de IT-opleidingen. 

Wil je meer lezen over het ontstaan en de doelen en onderzoeksvragen? Zie deze link: https://www.practoraten.nl/practoraten/digitaal-vakmanschap/

BETROKKENEN BIJ HET PRACTORAAT

Practor:   Maaike van Kessel
Onderzoeksdocenten:  Armando Gerard, Patrick Hulshof, Peter Doornbosch
Inhoudelijk coördinator: Dirk-Jan Huizingh
Community Manager: Sanne Borger