NOORDERPOORT MAAKT HET NOORDEN DIGITALE VOORLOPER

foto: Noordz

De wereld digitaliseert in razendsnel tempo. Noorderpoort zorgt ervoor dat we dit tempo in het Noorden kunnen bijbenen. Hun (bij)scholing over en met behulp van digitale innovaties, zoals Mr. Chadd, maakt van studenten en mensen op onze arbeidsmarkt digitale voorlopers.

Kennis over digitalisering bijspijkeren
Het gebouw zelf stamt uit 1904 en is dus al behoorlijk oud, maar in Het Kasteel in Groningen gebeuren vernieuwende dingen. Noorderpoort heeft dit monumentale pand samen met een dertigtal bedrijven omgetoverd tot Kasteel.gro, een werkplaats voor digitaal vakmanschap. Albert Vlaardingerbroek, directeur Bestuursdienst bij Noorderpoort en eindverantwoordelijk voor Kasteel.gro, licht toe: ,,Wat niet in hun curriculum zit, dat leren ICT-studenten van Noorderpoort hier. In projectgroepen werken ze samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld Internet of Things of virtual reality. Daarnaast kunnen de studenten, maar ook docenten en andere geïnteresseerden, hun kennis over digitalisering bijspijkeren tijdens de evenementen in Kasteel.gro.”

Deze bijscholing op het gebied van digitalisering is hard nodig. ,,Door digitale innovaties verandert de wereld om ons heen razendsnel. Om hierop aan te blijven sluiten, moet het onderwijs constant vernieuwen. Dat is echter lastig te realiseren binnen een onderwijssysteem waar het curriculum doorgaans eens in de vier of vijf jaar verandert. Met aanvullend modern onderwijs vanuit Kasteel. gro zorgen we dat we voorop blijven lopen.”

Mr. Chadd als digitale onderwijsassistent
Mr. Chadd helpt Noorderpoort sinds anderhalf jaar bij het vormgeven van modern onderwijs. Kim van der Esch, onderwijskundige en mede-oprichter van Mr. Chadd, vertelt: ,,Tijdens het maken van hun huiswerk kunnen studenten hun studievraag in de app van Mr. Chadd intypen,
inspreken of er een foto van sturen. Ze worden dan binnen tien seconden gekoppeld aan een gescreende, universitair opgeleide coach die uitleg geeft.”

Naast huiswerkhulp functioneert Mr. Chadd inmiddels ook als digitale onderwijsassistent bij Noorderpoort. Van der Esch licht toe: ,,Mr. Chadd helpt een docent om tijdens de les vragen van studenten te beantwoorden. Leerlingen die zelfstandig kunnen werken en af en toe een vraag hebben, stellen hun vraag digitaal via Mr. Chadd. Zo kan de docent meer aandacht besteden aan leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben. Na de les koppelen we de gestelde vragen terug, zodat de lesstof kan worden aangescherpt.”

Deze samenwerking is uniek. Van der Esch: ,,We zijn de eerste en enige ter wereld met deze online dienst en Noorderpoort is de eerste onderwijsinstelling die het op deze grote schaal inzet.” En dat bevalt goed, beaamt Vlaardingerbroek: ,,Het is een mooie synthese. Door moderne middelen in te vlechten wordt het bestaande onderwijs, dat in de basis goed is, nog beter.”

Leven lang ontwikkelen
Noorderpoort biedt niet alleen mbo-studenten modern onderwijs aan, maar gaat zich ook meer richten op mensen op de arbeidsmarkt. ,,Leven lang ontwikkelen is een belangrijk speerpunt voor ons. We willen werkende mensen op innovatieve wijze helpen met het bijspijkeren van hun kennis en skills. Door slimme online toepassingen laten we het leerproces zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van deze groep mensen. Iemand kan bijvoorbeeld zelf kiezen of hij of zij vandaag naar school gaat of de les online volgt. Als de les gaat over een onderwerp waar jij je binnen jouw bedrijf al mee bezig hebt gehouden, hoef je er niet voor naar school en bespaar je kostbare tijd.”

Juist voor een regio als Noord-Nederland is een leven lang ontwikkelen van groot belang. ,,We hebben hier natuurlijk verschillende krimpregio’s. Daarom moeten we zuinig zijn op de werkkrachten die we hebben, want die zijn schaars. Met innoverende bijscholing versterken we de mensen in onze regio en maken we het aantrekkelijker om hier te werken. Daarnaast biedt het volgen van een opleiding of cursus je de kans om je regionale netwerk te vergroten. Het is mijn droom om hier als Noorderpoort steeds meer in te kunnen betekenen voor de regio.”

Ontmoet Mr. Chadd tijdens Trendship Verder praten over modern onderwijs? Nieuwsgierig naar de succesformule van Mr. Chadd en hoe zij binnen korte tijd meer dan honderdduizend leden kregen? Jan Gustavo Kuipers, mede-oprichter van Mr. Chadd, gaat hier verder op in tijdens Trendship op 17 oktober 2019 in MartiniPlaza Groningen.