Noorden Digitaal Talent Award voor ICT-kanjers

Zes aanstormende digitale talenten zijn genomineerd voor de Noorden Digitaal Talent Award. Noorden Digitaal biedt met deze prijs studenten en leerlingen uit Groningen, Friesland en Drenthe een podium om hun digitale ontdekkingen en oplossingen breed onder de aandacht te brengen. De Noorden Digitaal Talent Award bestaat uit een prijs van een vakjury en een publieksprijs voor het project met de meeste stemmen. Dit stemmen voor de publieksprijs kan van maandag 1 tot en met zondag 7 februari via https://noordendigitaal.nl.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maakt op woensdag 10 februari om 15.55 uur via een livestream de winnaars bekend tijdens de landelijk Conferentie Nederland Digitaal.

Van 8 tot en met 10 februari 2021 staat digitalisering centraal tijdens de landelijke Conferentie Nederland Digitaal. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en is dit jaar in nauwe samenwerking met Noorden Digitaal ingevuld.

Noorden Digitaal is een netwerkorganisatie om digitalisering in Noord-Nederland een stap verder te brengen. Noorden Digitaal biedt een podium voor innovatieve projecten, showcases en initiatieven en activiteiten op het gebied van de digitale economie en samenleving. Noorden Digitaal brengt netwerken en communities in het Noorden van Nederland samen en verbindt ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en omgeving.