Kasteel.gro en het coronavirus

Tot 6 april zijn we alleen open voor interne activiteiten zoals het ondersteunen van docenten en gebruik van het medialab. Hiervoor kun je mailen naar kasteel.gro@noorderpoort.nl.

Onze activiteiten in de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap lopen grotendeels online door en zijn waar nodig aangepast. Met dank aan de bedrijven, docenten en studenten!

Geplande events en partijen gaan niet door en worden waar mogelijk hergepland.

Hierbij sluiten we aan bij de maatregelen die zijn genomen vanuit Noorderpoort:

Informatie en FAQ Noorderpoort ivm coronavirus