Kasteel.gro.blog: twee keer een nieuw jaar

Kasteel.gro blog

Wie had in januari gedacht dat in Hongkong de ‘veiligheidswet’ aan zou worden genomen? Dat we voor het derde jaar op rij een recordlange hittegolf mee zouden maken in Nederland? En wie had gedacht dat de wereld zou zuchten onder een onvermoede pandemie?

Gezien de constante stroom aan veranderingen en impactvolle gebeurtenissen zoals hierboven beschreven is het van belang dat je af en toe eens stil staat om te reflecteren en je ambities te herijken. In het onderwijs hebben we de bijzondere situatie dat we twee keer per jaar een nieuw begin doormaken; in januari, aan het begin van het kalenderjaar, maar ook bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus. Deze twee momenten bieden de kans om ambities te herijken, en dat is precies wat we gedaan hebben voor Kasteel.gro. In deze blog neem ik, Albert Vlaardingerbroek, je mee in de ontwikkelingen en ambities.

Inmiddels zijn we al weer een tijdje aan de slag met de volgende onderwerpen:

Digitaal Burgerschap: het ‘mens-zijn in een digitale wereld’ is nu meer van belang dan ooit. Denk bijvoorbeeld aan de rol van social media in de betogingen in Belarus (Wit-Rusland). Om mens te kunnen blijven in de digitale wereld is de ambitie ontstaan om elke student van Noorderpoort in Het Kasteel een interactieve lessenserie aan te bieden met een mix van theorie en praktijk. Deze lessenserie wordt door medewerkers van Kasteel.gro ontwikkeld samen met studenten en docenten Burgerschap. De thema’s die hierin voorkomen zijn onder andere: online identiteit, AI, robotisering, security en (fake) news.

Nu we al zes maanden online onderwijs geven, is het data-ondersteund onderwijs in een stroomversnelling geraakt. De reden hiervoor is dat de docent graag inzicht wil hebben in het leergedrag van de student nu hij niet fysiek in de klas zit. Voor goede feedback van en naar de lerende is deze informatie erg belangrijk. Hierin zijn we druk aan het experimenteren wat de mogelijkheden zijn en werken we vanuit Kasteel.gro samen met de landelijke werkgroep ‘data-ondersteund onderwijs’ van de MBO Raad.

Vanuit de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap gaan ict-studenten actief aan de slag met vraagstukken die vanuit onze partners aangedragen worden. Dit gebeurt in groepen waarin de docent en een medewerker van het betreffende bedrijf deel uitmaken van de groep. Naast het (grotendeels) online onderwijs, is deze manier van leren steeds belangrijker, omdat dit de ruimte geeft om in te spelen op actuele innovaties, zoals datacenteronderwijs. Daarnaast worden er workshops en masterclasses georganiseerd en studenten begeleid in ondernemerschap.

Video in het onderwijs heeft een grote vlucht genomen tijdens de Covid-crisis. Om video op een juiste manier in te zetten tijdens de lessen, zijn we druk bezig met het verder professionaliseren van docenten. Vanuit het media-lab in het Kasteel worden docenten ondersteund door workshops en hands-on begeleiding. Deze activiteiten worden ook geïntensiveerd.

Tech-savvy: naast het aanleren van skills om online les te kunnen geven met activerende didactiek is het ook goed om medewerkers te stimuleren om kennis te maken met achterliggende principes vanuit digitale innovaties. Dit doen we door Tech-savvy modulen aan te bieden samen met Drenthe College, Alfa-college, Openbaar Onderwijs Groningen en Bossers & Cnossen.

Daarnaast bruisen we van de ideeën die een plekje krijgen in ons programma;

  • we gaan experimenteren met een Noorderpoort Podcast,
  • doen we mee als opdrachtgever in ‘Startup in Residence’ samen met de Hanzehogeschool,
  • we gaan werken aan een digitale inclusie op het Hogeland.

Natuurlijk staan we ook open voor suggesties. Dus, wil je bijdragen aan een bestaande activiteit of heb je een idee over een nieuwe activiteit die bijdraagt aan goed onderwijs, laat het ons weten.  Neem dan contact met ons op.

Ik wil mijn blog graag afsluiten met een relativerende opmerking over versnelling:

In het boek ‘the wealth of nations’, 1776, Adam Smith, voorspelt hij dat de wereld langzaam,
maar zeker, en slechts min of meer onvermijdelijk op weg is naar het Walhalla (citaat uit ‘De
filosofen van het dagelijks brood, 1955). Het is nu 2020, maar het lijkt nog steeds even ver weg.

Auteur: Albert Vlaardingerbroek