25-01-2020 GDBC, DSH en Kasteel.gro samen voor Groningse ondernemers aan de slag met complexere digitale projecten

Studenten die voor een specifieke opdracht aan de slag gaan voor een organisatie of een bedrijf, dat komt vaak voor: in de vorm van een stage of in een specifiek project als onderdeel van de studie. Het Groningen Digital Business Centre doet dit ook, en biedt bedrijven de mogelijkheid – in samenwerking met de Career Services van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde – met grote regelmaat (4x per jaar) managementvraagstukken op te laten lossen door groepen studenten onder begeleiding van universitair docenten in een periode van ruim tien weken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan het einde van het blok worden dan de adviezen gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Ook vergelijkbare kenniscentra van mbo (Noorderpoort) en hbo (Hanzehogeschool Groningen), zoals Kasteel.gro en de Digital Society Hub (DSH), die in het kader van de Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO) samenwerken voor mkb-ondernemers, lossen op deze wijze vragen op met projectmatig onderwijs.

Projecten met MBO en HBO studenten sámen

Het GDBC is samen met deze partners immer op zoek naar opdrachten die dermate complex zijn waardoor ze interessant zijn voor meerdere niveaus. Dus één opdracht waar de centra’s integraal mee aan de slag gaan. Deze zijn gevonden. Twee zelfs, en daar is Bas Baalmans, projectleider van het GDBC zeer blij mee. “We zijn bijna twee jaar volop bezig met projecten tussen studenten en noordelijke bedrijven, en dat loopt prima, maar de opstap naar meer integrale projecten, dus samen met mbo en hbo, hadden we nog niet gerealiseerd en dat was toch wel een grote wens van mij, die nu lijkt uit te komen.”

Werkplaats Online Ondernemen

Het GDBC is als partner in de WOO begonnen aan een opdracht van een consortium, vertegenwoordigd door Marinminds, een organisatie uit Workum die maritieme bedrijven verder helpt met het ontwikkelen van hun business modellen. “De behoefte van de klant was een (digitale) marketing strategie, compleet met customer journey, waarna realisatie van dit platform de volgende stap zou moeten zijn”, aldus Baalmans. Ellen van Hegelsom, projectleider DSH vult aan: ” Het optuigen van die strategie gebeurt door het GDBC. Voltooiing van het platform kan dan via de WOO vervolgens binnen het hbo worden gerealiseerd.” Baalmans heeft studenten van de studievereniging Marug (Marketing) als GDBC-partner aan het werk kunnen zetten om hier mee aan de slag te gaan en het project is inmiddels gestart binnen de Rijksuniversiteit Groningen.

Kasteel

Een ander voorbeeld waar GDBC integrale samenwerking heeft gevonden is in een uitdagende opdracht van de gemeente Groningen waarin het GDBC samen met Kasteel.gro van het Noorderpoort kan optreden. De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) (foto boven) van de gemeente wil haar toezichthouders en handhavers zo efficiënt mogelijk inzetten. Om dit te kunnen doen is goede informatie en kennis nodig over wat er speelt in de gemeente Groningen. Informatie die gevonden kan worden in de hoofden van ambtenaren en partners en in alle systemen en meldingen van inwoners.

Het Kasteel
Het Kasteel

Informatie die nu niet gebundeld, gecategoriseerd en overzichtelijk gepresenteerd kan worden. Ook zijn de werkprocessen nog niet zo ingericht dat er daadwerkelijk informatie gestuurd gewerkt kan worden door de afdeling om zo de inzet op straat te bepalen. Er is behoefte aan een systeem (dashboard) om deze informatie te tonen, maar parallel dus ook de vraag welke informatie dan te tonen. “Een opdracht waar onze studenten van het Noorderpoort praktisch snel mee aan de slag kunnen met de bouw van het platform”, aldus Maaike van Kessel van Kasteel.gro. “En de analyse om te bepalen welke informatie relevant is, is voor onze studenten weer prima passend in een consultancy opdracht bij de universiteit”, aldus Baalmans van het GDBC.

‘Hier zijn we trots op!’

“Dit zijn projecten om trots op te zijn”, besluit Baalmans. “Hier in ons digitale ecosysteem in het Noorden vinden wij samenwerking tussen mbo-hbo-wo enerzijds en tussen overheid-onderwijs-onderzoek-organisaties anderzijds vanzelfsprekend, maar als ik de geluiden elders hoor is dat het allesbehalve en doen we dat hier echt aanzienlijk beter dan in de rest van Nederland. Het is mooi dat we dat nu ook kunnen aantonen in daadwerkelijke projecten met concrete resultaten.”

Bas Baalmans