Diplomering via Livestream

Vanuit de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap hebben wij de handschoen opgepakt om een digitale diplomering mogelijk te maken. 

Alle diplomeringen worden via livestream beschikbaar gemaakt waardoor familie thuis mee kan kijken. We maken hiervoor gebruik van de diensten van onze werkplaatspartners Bano en aeterno.media. Samen met de opleiding Gezondheid en Welzijn hebben wij ons ingespannen om een rooster voor diplomering te maken waarbij wij in één week alle studenten in Kasteel.gro ontvangen en zij in kleine setting hun diploma kunnen ophalen. Het is de bedoeling dat het nu adhoc geformeerde streaming team een meer permanente positie krijgt binnen Noorderpoort zodat we nu en in de toekomst meer online diensten kunnen aanbieden.

Van onderwijs tot een leven lang ontwikkelen en van kennismaking met Noorderpoort tot diplomering.