Digital Office Groningen als speciale denktank voor digitale transformatie

Groningen is toonaangevend op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en ondernemerschap in het digitale domein. Zowel bedrijven, overheden als onderwijsinstellingen hebben samen de afgelopen jaren laten zien dat ze die positie verder willen versterken. Daaruit is een groot aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan waarin voortvarend en ambitieus wordt samengewerkt.

Om die positieve dynamiek te versnellen is het Digital Office Groningen opgericht dat sinds 2017 een sterk activerende en stimulerende rol heeft gespeeld om de digitale initiatieven verder te ontwikkelen. Digital Office creëert 1+1=3 omstandigheden tussen digitale initiatieven en legt verbindingen hiertussen in Noord-Nederland. Vandaag kunnen we tot ons genoegen laten weten dat de Digital Office Groningen een nieuwe fase in gaat.

Een nieuw, enthousiast en pro-actief team gaat haar schouders hier onder zetten. Het team zal onverminderd blijven activeren, verbinden en stimuleren. Daarnaast zal het vooral als denktank achter de schermen waar nodig hulp bieden aan belanghebbenden. Het team pakt de volgende activiteiten op:

  • Overzicht geven in bestaande initiatieven en stimuleren van gewenste nieuwe initiatieven.
  • Versterken onderlinge samenwerking tussen bestaande initiatieven en ondersteuning bij het in beeld brengen bij hun doelgroepen.
  • Faciliteren van het proces om samen met organisaties te komen tot een integrale visie voor de digitale transformatie in de regio.

Het Digital Office is gevestigd aan de Melkweg 1 in Groningen en bestaat uit de volgende mensen uit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven:

  • Lian de Boer (gemeente Groningen)
  • Harold van Emst (Samenwerking Noord)
  • Sylvia van Tol (Samenwerking Noord)
  • Sanne Borger (Noorderpoort)
  • Jesse Siegers (provincie Groningen)
  • Jeroen Bos (Bossers & Cnossen / NOO)
  • Marco de Jong (G-force/ NOO)

Digital Office is te bereiken via office@digitalgroningen.com. Wees welkom vanaf 4 september as op iedere woensdagochtend naar Kasteel.Gro, Melkweg 1.