Datacenterbranche en mbo bereiken mijlpaal in opzetten van datacenteronderwijs

Vandaag kondigen brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) en Noorderpoort de officiële publicatie van het mbo-keuzedeel Datacenter IT Techniek aan. De publicatie markeert een belangrijk moment op het gebied van datacenteronderwijs, een relatief nieuw vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Voornoemde initiatiefnemers, scholen en branche zijn zeer verheugd over de lancering en maken voorbereidingen voor de eerste groep studenten die in september van start gaan. Als kick-off werd op 1 juli een masterclass voor docenten georganiseerd, waar naast Noorderpoort ook Techniek College Rotterdam en ROC Midden Nederland acte de présence gaven.

Het keuzedeel is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen branche en onderwijs. Het afgelopen jaar vonden er meerdere werkgroepen plaats met opleidingsmanagers, docenten en diverse professionals uit de industrie. Dit proces werpt nu haar vruchten af, met een programma dat naadloos aansluit op de wensen van de industrie.

Stijn Grove, directeur DDA: “Datacenters zijn voorwaardelijk voor digitalisering. De banen van nu en de toekomst zijn in de digitale sector. Nu al is alles digitaal gedreven en in de toekomst wordt dit alleen nog maar meer. Jongeren die aan de slag gaan in de sector gaan een gouden carrière tegemoet, want zij werken letterlijk op de plek waar alle digitale activiteit plaatsvindt.”

Vinden van technisch personeel topprioriteit.
De datacenterbranche groeit jaarlijks met dubbele cijfers en daarbij groeit ook de vraag naar gekwalificeerd personeel. Alleen al in Nederland werken er meer dan 10.000 mensen in en om de datacenters. Daarnaast creëert het een gigantische hoeveelheid werkgelegenheid in
aanpalende industrieën van de digitale economie als cloud, hosting, AI, IoT en 5G. Om de razendsnelle groei bij te benen, is het essentieel dat nu actie wordt ondernomen op het gebied van onderwijs. Nu al bestaan er chronische arbeidstekorten en met de groei van de sector zal de
vraag naar personeel alleen maar toenemen. Het tekort is zelfs zo groot, dat het vinden van gekwalificeerd personeel als grootste uitdaging wordt ervaren (Datacenters & Werkgelegenheid,2019).

Eline Stuivenwold, beleidsmaker Onderwijs en Werkgelegenheid bij DDA: “Het gaat bij datacenters om veel meer dan IT. Kennis van stroom, koeling, beveiliging en duurzaamheid is essentieel. Het is echt vakmanschap en daardoor is het juiste personeel lastig te vinden. Dat
scholen het keuzedeel kunnen aanbieden is echt een changemaker, want jongeren kunnen nu worden opgeleid voor dit beroep van de toekomst. We zijn ontzettend blij met de hechte samenwerking met Noorderpoort en de andere betrokken scholen en gaan deze zeker
voortzetten”.

Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap
In september 2020 zal de eerste groep studenten beginnen aan het mbo-keuzedeel. Het keuzedeel wordt uitgerold in de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap, een onderwijsinnovatieprogramma van Noorderpoort in Groningen.

Maaike van Kessel, practor Digitaal Vakmanschap, “Noorderpoort is samen met de DDA initiatiefnemer in de aanvraag bij S-BB (Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven). Ik ben heel blij dat we, na hard werken, het samen voor elkaar hebben gekregen om het keuzedeel aan te kunnen bieden. Dit biedt ons de mogelijkheid om vanaf september de eerste studenten op te leiden voor de banen in de datacenters in en om Groningen. Dit doen we samen met datacenters uit de regio, om zo het onderwijs optimaal te laten aansluiten op de praktijk. Groningen is daarvoor de ideale plek: datacenters groeien gezond door en bovendien is er is genoeg groene energie, connectiviteit en ruimte. Noorderpoort kan nu ook een steentje bijdragen met het opleiden van gekwalificeerd personeel.”

Naast onderwijs in de school, worden plannen gemaakt om de studenten praktijkervaring op te laten doen in het nabijgelegen Datacenter Groningen. Daarmee komen zij van begin af aan in aanraking met het bedrijfsleven. Andrew van der Haar, Directeur van Datacenter Groningen en Almere en oprichter van het ICT Campus Almere. “Het is zeer belangrijk om als bedrijfsleven samen met het onderwijs te blijven innoveren op het onderwijsaanbod voor jongeren. We moeten niet vergeten dat we de jongeren onderwijzen in het fundament van al die digitalisering. Datacenters en het hele ecosysteem worden vaak voor lief genomen. Met deze stap zullen we de brug slaan om het verschil te maken.”

Masterclass voor docenten
Om docenten zo goed mogelijk voor te bereiden op het keuzedeel organiseerde DDA op 1 juli een Datacenter Masterclass. Naast docenten van Noorderpoort sloten ook docenten van Techniek College Rotterdam en ROC Midden Nederland aan, die ook nauw betrokken zijn geweest in de aanvraag. In kleine groepen kregen zij een rondleiding in het bijzondere datacenter van Nikhef, waar meer dan 30 jaar geleden het internet is ontstaan. Het programma bestond daarnaast uit diverse interactieve sessies met experts uit de sector.

Het keuzedeel Datacenter IT Techniek (K1171) is te downloaden via de website van het SBB.

Over Dutch Data Center Association
Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Wij verbinden 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie. DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte.

In goede samenwerking met het onderwijs enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport. We leveren tevens een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden en we faciliteren onze leden en partners actief met informatie over relevante marktontwikkelingen tijdens onze vele (interne) events en via vele mediakanalen.