Ruimte voor de Regio: Cloud & Infrastructure Technician

11-12-2020 Vanuit het Practoraat Digitaal Vakmanschap zijn we continu bezig met het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Eén van de zaken waar we op dit moment mee bezig zijn is het experiment ‘Ruimte voor de Regio‘.

Het experiment biedt de mogelijkheid om een regionale invulling te geven aan mbo-opleidingen op basis van bestaande kwalificaties. Studenten, docenten en bedrijven werken samen aan een nieuwe, geregionaliseerde, beroepsopleiding.

Samen met ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland en Techniek College Rotterdam werken wij aan de opleiding ‘Cloud & Infrastructure Technician’, Deze nieuwe opleiding komt voor 60% overeen met de opleiding ‘Expert IT Systems & Devices‘ en heeft voor  25% een ‘regionale invulling’. De regio’s van de vier samenwerkende ROC’s hebben een overeenkomst: in deze regio’s groeit het aantal datacenters en bedrijven die clouddiensten bieden hard. Het regionale bedrijfsleven geeft aan moeilijk aan personeel met de juiste kennis en vaardigheden te komen. Met de ontwikkeling van deze nieuwe opleiding willen we hierop inspelen.

De cloud & infrastructure technician gaat aan de slag in een datacenter (als bijvoorbeeld datacenter it technician, smart hands), bij een hostingleverancier, een cloud leverancier of een gebruiker van clouddiensten.

Patrick Hulshof en Maaike van Kessel zijn betrokken bij de ontwikkeling van het kwalificatiedossier. Dit gaat in samenspraak met S-BB, Dutch Datacenter Association en ISP Connect. Daarnaast wordt het ‘regionale’ bedrijfsleven erbij betrokken. Zo hebben wij afgelopen dinsdag uitgebreid met Rob Haverkamp en Carlos de Boer van CJ2 Hosting gesproken over het te ontwikkelen kwalificatiedossier. Naast goede feedback leverde het gesprek vooral veel enthousiasme aan beide kanten op om hiermee aan de slag te gaan. We hebben woensdag studenten bevraagd en ook zij geven aan dat meer kennis op het gebied van clouddiensten, network automation, virtuele machines, containers en orchestration van groot belang is.

In de komende weken gaan we met meer bedrijven in gesprek, waaronder Bytesnet, Google, Routz en Microsoft. Mocht je al meer willen weten over de nieuwe opleiding of willen bijdragen aan de ontwikkeling ervan, neem dan contact op met Maaike van Kessel (mk.vankessel@noorderpoort.nl.)

Patrick Hulshof is docent ICT in Winschoten en participeert als docentonderzoeker in het practoraat. Maaike van Kessel is practor Digitaal Vakmanschap binnen de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.