Digital Office Groningen als speciale denktank voor digitale transformatie

Groningen is toonaangevend op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en ondernemerschap in het digitale domein. Zowel bedrijven, overheden als onderwijsinstellingen hebben samen de afgelopen jaren laten zien dat ze die positie verder willen versterken. Daaruit is een groot aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan waarin voortvarend en ambitieus wordt samengewerkt.

Om die positieve dynamiek te versnellen is het Digital Office Groningen opgericht dat sinds 2017 een sterk activerende en stimulerende rol heeft gespeeld om de digitale initiatieven verder te ontwikkelen. Digital Office creëert 1+1=3 omstandigheden tussen digitale initiatieven en legt verbindingen hiertussen in Noord-Nederland. Vandaag kunnen we tot ons genoegen laten weten dat de Digital Office Groningen een nieuwe fase in gaat.

Een nieuw, enthousiast en pro-actief team gaat haar schouders hier onder zetten. Het team zal onverminderd blijven activeren, verbinden en stimuleren. Daarnaast zal het vooral als denktank achter de schermen waar nodig hulp bieden aan belanghebbenden. Het team pakt de volgende activiteiten op:

  • Overzicht geven in bestaande initiatieven en stimuleren van gewenste nieuwe initiatieven.
  • Versterken onderlinge samenwerking tussen bestaande initiatieven en ondersteuning bij het in beeld brengen bij hun doelgroepen.
  • Faciliteren van het proces om samen met organisaties te komen tot een integrale visie voor de digitale transformatie in de regio.

Het Digital Office is gevestigd aan de Melkweg 1 in Groningen en bestaat uit de volgende mensen uit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven:

  • Lian de Boer (gemeente Groningen)
  • Harold van Emst (Samenwerking Noord)
  • Sylvia van Tol (Samenwerking Noord)
  • Sanne Borger (Noorderpoort)
  • Jesse Siegers (provincie Groningen)
  • Jeroen Bos (Bossers & Cnossen / NOO)
  • Marco de Jong (G-force/ NOO)

Digital Office is te bereiken via office@digitalgroningen.com. Wees welkom vanaf 4 september as op iedere woensdagochtend naar Kasteel.Gro, Melkweg 1.

Noorderpoort en Hanzehogeschool ontwikkelen nieuwe IT-opleidingen

Op 2 juli tekenden het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort een overeenkomst voor een samenwerking tussen IT Academy Noord-Nederland en Kasteel.gro. Beide partijen gaan intensief samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van een nieuw ICT-opleidingsaanbod op niveau 5. Niveau 5 is het opleidingsniveau tussen mbo en hbo. Op deze manier werken beide organisaties aan een betere doorstroom van studenten en doorlopende leerlijnen tussen het mbo en hbo onderwijs.

Afgelopen dinsdag zetten Trijnie Faber, dean van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen, en Wim van de Pol, lid College van Bestuur van Noorderpoort, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Doorstroom mbo naar hbo verbeteren
Er vindt onderzoek naar de opleidingsbehoefte van IT-organisaties plaats samen met de aangesloten partners van Kasteel.gro. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelt de IT Academy nieuwe leergangen. Met deze trajecten wordt de doorstroom tussen mbo- en hbo-onderwijs verbeterd. In lijn van de samenwerking wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het omscholingstraject Make IT Work, van de IT Academy, aan te bieden op niveau 5.

Modern en hoogstaand onderwijs
Directeur van IT Academy Noord-Nederland, Robin van den Berg, laat in een reactie weten: “Als IT Academy willen wij trajecten aanbieden van mbo- tot en met masterniveau. De samenwerking met Kasteel.gro is een mooie gelegenheid om in contact te komen met mbo-studenten en alumni die hun IT-kennis willen vergroten”. Naast het ontwikkelen van nieuwe trajecten wordt Kasteel.gro ook een van de nieuwe opleidingslocaties van IT Academy Noord-Nederland. Het Kasteel kent alle faciliteiten die nodig zijn voor het verzorgen van modern en hoogstaand onderwijs. Vanaf september worden de eerste opleidingstrajecten van de IT Academy verzorgd op de nieuwe locatie.