IT Academy college Futures Literacy

Datum

23 mei 2019

Aanvang

13:30:00

Lokatie

Kasteel.gro
Melkweg 1
9718 EP Groningen

Bijzonderheden

Er zijn een beperkt aantal plaatsen.
Aanmelden kan via IT Academy Noord-Nederland

Op donderdag 23 mei 2019 van 14.00 – 17.00 staat IT Academy colleges: Futures Literacy gepland, dé ultieme 21st century skill. Het omvat alles: kritisch denken, cognitieve flexibiliteit, creativiteit en empathie. Futures Literacy is een methodologie die ons leert de toekomst te gebruiken om het heden te innoveren. In een Futures Literacy Knowlab rondom het thema De toekomst van IT-professional worden deelnemers meegenomen naar het jaar 2060. Loes Damhof, docente aan de Hanzehogeschool Groningen en eveneens Docent van het jaar 2016, verzorgt deze inspirerende sessie. Het college is voor professionals, werkzoekenden en studenten en vindt plaats in Hét Kasteel dat beschikbaar is gesteld door Noorderpoort.

Het lijkt inmiddels soms oud nieuws: De wereld verandert sneller dan wij kunnen bijhouden. Technologie ontwikkelt zich, banen verdwijnen…. Vragen we ons nog wel vaak genoeg af: ‘hoe waar dit eigenlijk is?’ Of zijn we in ons denken al vooral bezig met de implicaties van deze voorspellingen voor het IT onderwijs van de toekomst? En misschien nog wel belangrijker om ons af te vragen: hoe zeker zijn we van het pad dat we nemen?

Futures Literacy is een methodologie ontwikkeld door UNESCO die ons leert de toekomst te gebruiken om het heden te innoveren. We gebruiken de toekomst elke dag: we nemen een paraplu mee als we denken dat het gaat regenen, we maken keuzes in onze dag op basis van afspraken. Maar we weten eigenlijk weinig over hoe we de toekomst gebruiken. Futures Literacy Labs nemen deelnemers in kleine, diverse groepen mee naar de voorspelde en gedroomde toekomst op een lange termijn. Door toekomstvisies te verbeelden en perspectieven te verbinden, onderzoekt een Futures Literacy Lab de aannames die de bodem vormen voor onze voorspellingen. Het effect? Een nieuwe kijk op het nu, met nieuwe vragen voor de toekomst.

Tijdens IT Academy colleges: Futures Literacy leren de deelnemers de beginselen van de capaciteit om de toekomst te gebruiken om op een andere manier naar het nu te kijken. Na afloop hebben deelnemers nieuwe inzichten in eigen aannames rondom de toekomst van de IT-professional en kan je de kennis rondom Futures Literacy toepassen in eigen werk of omgeving.

Het college is gratis toegankelijk. Voorafgaand aan het college ontvangen deelnemers per e-mail een uitnodiging. Onderaan de pagina is het mogelijk om je in te schrijven.

Spreker Loes Damhof

Loes Damhof ontving als Docent van het jaar 2016 uit handen van minister Bussemaker de eerste Comeniusbeurs. Het Comeniusprogramma is een prestigieus beurzenprogramma voor docenten en onderwijsleiders in het hoger onderwijs, gericht op onderwijsverbetering en -vernieuwing. Deze beurs  besteedde zij aan het ontwikkelen en implementeren van Futures Literacy (FL) in het (Hoger) Onderwijs. Tevens verzorgt zij met het FL team workshops en trainingen voor onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.00 – 14.10 uur Opening IT Academy
14.10 – 15.30 uur Deel 1: Futures Literacy
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur Deel 2: Futures Literacy
17.00 – 17.30 uur Afronding en netwerkborrel