I-Coaches & Business Analytics

Het doel is om iedere student op basis van het vertoonde leergedrag (o.a. te zien in data) op maat te kunnen begeleiden. Hiermee ontstaat voor de student maatwerk. Daarbij werken persoonlijk contact en professionele begeleiding beter als alle relevante data bekend zijn.

BIG DATA

Wij gebruiken en analyseren data uit onze bronsystemen om te komen tot integrale inzichten in patronen en ontwikkelingen in de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten en hun succes op de arbeidsmarkt.

 

We doen experimenten in samenwerking met andere ROC’s door deel te nemen aan de werkgroep Data Ondersteund Onderwijs van saMBO-ICT (MBO-raad)

Meer weten over I-Coaches en Business Analytics?