Kasteel.gro

In Kasteel.gro verandert de toekomst met de dag. Het is een inspirerende ontmoetplaats voor professionals, studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars die elkaar uitdagen om aan de digitale toekomst te blijven sleutelen.

Er wordt samengewerkt aan digitalisering en innovatie. Praktijkopdrachten op IT-vlak in samenwerking met het bedrijfsleven, projecten op het gebied van onderwijsinnovatie, faciliteiten zoals het medialab en de podcaststudio én een leeromgeving voor docenten en studenten. Daarnaast is het mogelijk om onze ruimtes te huren voor een bijeenkomst, event of training.

Kasteel.gro is dé Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap in Noord-Nederland. Wisselwerking tussen samenleving, studenten, docenten en bedrijven staat centraal. En ook tussen werken en leren, tussen digitaal en gewone taal, tussen praktisch en durven dromen.

In Kasteel.gro verandert de toekomst met de dag. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats voor ondernemende mensen die elkaar uitdagen om aan de digitale toekomst te blijven sleutelen.

In Kasteel.gro zijn dromen werk in uitvoering.